Jak kupować - Sklep meblowy WIKI MEBLE
MENU GŁÓWNE
Transport

Kontakt

RATY

 

Facebook
 
 


SZYBKIE ZAMAWIANIE

Adres e-mail:


Imię i Nazwisko:


Numer telefonu lub najlepiej dwa numery:


Adres dostawy i do faktury:


Dokładne dane zamawianych mebli:

Przeczytałem i zgadzam się na Regulamin
KONSUMENT PONOSI BEZPOŚREDNIE KOSZTU ZWROTU PRODUKTU.

Jak kupować

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:
•  Utworzyć konto w sklepie internetowym
•  Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
•  Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://wikimeble.pl/Regulamin

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające sięz dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumiećzgodnie z ich definicjązawartąw powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.  UTWORZENIE KONTA

1.1.  W celu zawarcia umowy o  świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://wikimeble.pl/index.php?route=account/simpleregister wypełnić Formularz Rejestracji podając następujące
dane: imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; województwo; kraj), numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP.
1.2.  Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o  świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2.  ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1.  Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu  widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwośćskorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2.2.  Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąćpole „Dodaj do koszyka”.
2.3.  W tym momencie zostaje zawarta umowa o  świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient chcąc kontynuować składanie Zamówienia klika w zakładce „Koszyk” pole „Do kasy”. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
2.3.1.  Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
2.3.2.  Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Login”.
2.3.3.  Klient zalogowany na Konto ma podgląd swoich danych i danych do wysyłki oraz ma możliwości ich zmiany.
2.3.4.  Klient niezalogowany lub nieposiadający Konta podaje następujące dane: imięi nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; województwo; kraj), numer telefonu kontaktowego;  adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP.
2.3.5.  Klient wybiera sposób dostawy i jest informowany o jego koszcie.
2.3.6.  Klient wybiera sposób płatności.
2.3.7.  Klient ma również możliwość dodania uwag do Zamówienia.
2.3.8.  Klient potwierdza zapoznanie się akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego.
2.4.  Następnie należy kliknąć pole „Potwierdź zamówienie”, po czym Klient  zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja,  że Zamówienie zostało złożone –  w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.  Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3.  NEWSLETTER

3.1.  W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany, wybranie opcji „Zapisz się” oraz kliknięcie pola „Zapisz” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
3.2.  Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa podczas  tworzenia Konta – w momencie utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.

4.  INFORMACJE DODATKOWE

4.1.  Informacja o metodach i  środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
4.1.1.  W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” w pkt. 2.4. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez zmianę danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
4.1.2.  Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres  biuro@wikimeble.pl.
4.1.3.  Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
4.2.  Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o  świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1.  przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2.  przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
4.2.3.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.


OpenCart © 2009-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone.
WIKI MEBLE